شرکت ایمن حریم سدید در تاریخ ۱۵فروردین ۱۳۸۸ در سازمان ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری ثبت گردید.

این شرکت در بخش‌های متفاوتی از جمله تجهیزات شبکه، رایانه و همچنین سیستم های حفاظتی امنیتی دارای حسن سابقه و رزومه کاری معتبر اغلب در پروژه های اداری و سازمانی می باشد.


فروشگاه SadidIT در جهت سیاست های توسعه ای این شرکت و ایجاد سیستم منسجم در فروش و خدمات وابسته و ارتباط موثر تر در ارتباط با مشتریان ایجاد شده است.