• سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای اجرای وظایف محوله قانونی خود مطابق سال‌های پیشین، نسخه یک از سند تعرفه را با موضوع «تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»، طی یک فرآیند علمی و با مشارکت و همکاری کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تدوین و در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد. در این سند نرخ خدمات نسبت سال گذشته ۴۰% افزایش داشت.
  • علی آذرکار، دبیر کارگروه تعرفه در شرح تغییرات اعمال شده در نسخه یک این سند به اعمال آخرین اصلاحات مصوبات شورای عالی کار و هیات وزیران در رابطه با نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰، اصلاح ضرایب مربوط به نحوه محاسبه نفر-ساعت عناوین شغلی و تعریف شرایط و چارچوب ارائه خدمات پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری و نحوه محاسبه آنها، اشاره کرد و افزود:
  • «تلاش کارگروه تعرفه بر این بوده که در نسخه جدید سند، منافع کارفرما و پیمانکار همزمان لحاظ شود تا از این طریق بتوان استفاده از این سند را در کل صنعت توسعه داد».